I. Simonaitytės g. 7-23, Vilnius LT-06294
+370 618 60702 info@jolingva.lt
Lithuania English

Gruntdvig MP projektas – Silela

visa_gyvenima

Grundtvig partnerystės pagal mokymosi visą gyvenimą programą projektas

 

 

SILELA

SOCIAL INTEGRATION BY LEARNING EUROPEANLANGUAGES THROUGH THE ARTS

(SOCIALINĖ INTEGRACIJA TEATRO IR MUZIKOS PAGALBA MOKANTIS EUROPOS KALBŲ)

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
(Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą)

Projekto nr. LLP-GRU-MP-2007-LT-00010.
Partnerystėje dalyvaujančios šalys ir institucijos:

Lietuva, Vilnius

JOLINGVA, uab – Projektą koordinuojanti institucija, https://jolingva.lt/
LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKAEMIJA – asocijuotas partneris, http://www.lmta.lt/

Austrija, Viena

ASSOCIATION MUSIC EDUCATION AUSTRIA , http://www.agmoe.at/

 Italija, San Džiovani La Punta

I.C. “E. FERMI” PERMANENT EDUCATIONAL CENTRE FOR ADULT N.10,http://www.icfermisglapunta.it/

Lenkija, Gdansk

SOCIAL ECONOMIC HIGHER SCHOOL IN GDAŃSK, www.wsse.edu.pl

Švedija, Edsbyn

VOXNADALENS GYMNASIUM, http://www.voxnadalen.ovanaker.se/

Projekte dalyvavo Vilniaus miesto senjorai.

Projekto trukmė: 2007 m. spalio mėn. – 2009 m. liepos mėn.

Projekto pagrindinis tikslas:
Socialinė integracija, skatinant motyvaciją mokytis Europos kalbų bei domėjimąsi lingvistine bei kultūrine įvairove teatro ir muzikos pagalba.

Tikslai:
1. Skatinti Europos kalbų mokymąsi visą gyvenimą.
2. Įtraukti vyresnio amžiaus žmones į aktyvų mokymosi procesą, panaudojant patrauklias meno formas ir jų teikiamus privalumus.
3. Dalintis patirtimi apie skirtingų šalių liaudies meną (susipažinti su liaudies pasakomis, legendomis, dainomis, šokiais).
4. Skatinti aktyvų domėjimąsi savo šalies ir šalių partnerių kultūra (muzika, literatūra, teatru) bei tarpkultūrinį dialogą ( 2008 metai – “Europos tarpkultūrinio dialogo metai”.
5. Integruoti į visuomenę pensijinio, prieš pensijinio ir vidutinio amžiaus žmones, neįgaliuosius, turinčius ekonominių bei išsilavinimo problemų, bedarbius, moteris, imigrantus ir žmones esančius ties socialinės izoliacijos riba.

Projekto trumpas aprašymas.
Kieviena šalis – partnerė parenka savo šalies liaudies pasaką arba ir liaudies dainą. Pagal pasaką parašoma pjesė. Pjesė išverčiama į anglų kalbą.
Pjesė anglų kalba ir daina originalo kalba išsiunčiamos kitoms šalims – partnerėms, kurios šiuos kūrinius įtraukia į savo suaugusiųjų mokymo/mokymosi procesą. Kuo gausesnis besimokančiųjų skaičius mokosi atsiųstos dainos, analizuoja atsiųstas pjeses ir jų kultūrinę terpę, mokosi roles, repetuoja ir vaidina savo šalyje.
Kiek yra šalių partnerių, tiek statoma tarptautinių spektaklių. Roles kiekvienos šalies besimokantieji repetuoja namuose, savo veiksmus nuotoliniu bendravimu derindami su partneriais.
Tarptautiniai susitikimai prasideda nuo dainų vakaro. Įvairių tautų dainos dainuojamos originalo kalba. Kitomis susitikimo dienomis tarptautinės trupės, susidedančios iš vietinių ir atvykusiųjų besimokančiųjų, repetuoja ir vaidina pjeses. Vieniems dalyviams vaidinant, kiti tampa žiūrovais. Dalyviai iš įvairių šalių repetuoja, vaidina ir bendrauja angliškai, lavindami kalbėjimo, klausymo ir supratimo įgūdžius.
Mokydamiesi kalbos dainuodami ir vaidindami, žmonės tuo pačiu gilina žinias apie muziką ir teatrą. Folklorinė medžiaga skatina domėtis kitų šalių istorija, papročiais, tradicijomis ir kultūra.

Numatyti projekto galutiniai produktai:
1. Spektakliai,
2. Liaudies dainų ir šokių vakarai,
3. DVD filmas, http://www.youtube.com/watch?v=7v1AwjaRR_0
4. Bukletas (su gerosios projekto praktikos pavyzdžiais),
5. Informacija šalių – partnerių institucijų tinklalapiuose,
6. Informacija spaudoje.

Technology is not to be feared, but as educators we must consider how technology can further our educational objectives and use it to https://domyhomework.guru/ increase student engagement