I. Simonaitytės g. 7-23, Vilnius LT-06294
+370 618 60702 info@jolingva.lt
Lithuania English

Grundtvig MP projektas – Filmin

visa_gyvenimaGrundtvig mokymosi partnerystės projektas

Projekto nr. LLP-GRU-MP-2010-LT00156

 

FILMŲ ANALIZĖ IR KŪRIMAS – INOVATYVI SOCIALINĖS INTEGRACIJOS IR KALBŲ MOKYMOSI PRIEMONĖ

(MAKING AND ANALYZING FILMS – AN INNOVATIVEINSTRUMENT FOR SOCIAL INCLUSION AND LEARNING LANGUAGES)

FILM-IN

Projekto trukmė: 2010 m. rugpjūčio 1d. – 2012 m. liepos 31 d.

Veikla finansuojama Europos Komisijos iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Pagrindinis tikslas:
Skatinti socialinę integraciją, įtraukiant besimokančiuosius į aktyvų kūrybinį procesą – scenarijų rašymą bei filmų kūrimą, mokant juos Skaitmeniniame Amžiuje būtino gebėjimo perduoti vizualines žinutes, motyvuojant domėtis kino menu.

Siekiai:

Atverti naujus kelius socialinei integracijai, skatinti pilietinį besimokančiųjų aktyvumą.

Lavinti besimokančiųjų IK technologijų įgūdžius.

Gilinti besimokančiųjų gimtosios kalbos ir anglų kalbos žinias

Stiprinti besimokančiųjų kultūrinį sąmoningumą ir raišką, atskleisti jų kūrybiškumą.

Skatinti besimokančiuosius pažinti Europos šalių kultūrą, istoriją, socialines aktualijas.

Projekto santrauka

Projektas skatina socialinę besimokančiųjų integraciją, aktyviai įtraukdamas juos į filmų kūrimą bei analizavimą, ugdydamas vizualinio bendravimo įgūdžius, gilina gimtosios kalbos bei anglų kalbos žinias, plečia šalių partnerių kalbų ir kultūros pažinimą.

Pirmiausia besimokantieji susipažįsta su Europos kino istorija ir plečia kino terminų žodyną tiek gimtąja, tiek anglų kalbomis. Kiekvienas partneris atrenka ir išsiunčia kitiems dalyviams du filmus – vaidybinį ir dokumentinį – atskleidžančius savo šalies realijas ir būdingus tipažus. Besimokantieji žiūri tiek savo šalies, tiek šalių partnerių atrinktus vaidybinius bei dokumentinius filmus originalo kalba su angliškais subtitrais ir mokosi analizuoti. Žiūrėdami ir analizuodami filmus, besimokantieji praplečia žinias apie Europos kino meną, suvokia kino meno dėsnius bei sužino apie kitų šalių kultūrą, socialinį gyvenimą, istoriją.

Kitame etape besimokantieji praktiškai įsisavina žinias apie kino kūrimo pagrindus: scenarijaus rašymą, režisavimą, filmavimą, montavimą. Jie kuria trumpus filmus kultūrinėmis, socialinėmis, istorinėmis, aplinkosaugos, politinėmis ir ekonominėmis temomis. Visų šalių partnerių besimokantieji vienu metu kuria filmus viena bendra tema. Besimokantieji patys pasirenka, kokius kiekvienos temos aspektus jie nagrinės ir atspindės savo filmuose. Skirtingo amžiaus, išsilavinimo ir socialinės padėties besimokantieji rašo scenarijus ir kuria trumpus filmus pasiskirtę į grupes.

Projektinių susitikimų metu besimokantieji pasiskirto į tarptautines kūrybines grupes ir kuria filmus apie šalį, kurioje vyksta susitikmas. Filmai kuriami anglų kalba.Temas filmams pasiūlo priimančioji institucija.

Dalyvaudami projekte, besimokantieji aktyviai įsijungia į socialinį gyvenimą, atskleidžia savo kūrybiškumą, gilina žinias apie Europos šalių kultūrą, istoriją ir dabarties aktualijas, mokosi gimtosios ir anglų kalbų,tobulina IK technologijų įgūdžius, yra motivuojami mokytis visą gyvenimą, atranda kiną, kaip patrauklią bendravimo, saviraiškos ir mokymos

Koordinuojančios institucijos pavadinimas:

 

Miestas Valstybė
Uždaroji akcinė bendrovė”JOLINGVA” Vilnius Lietuva
Partnerinės institucijos pavadinimas Miestas Valstybė
1. Centro Territoriale Permanente n.10 – I.C.”E.Fermi” San Giovanni La Punta (CT) Italija
2. 360 graden Theater Amsterdam Nyderlandai
3. Didaxis – Cooperativa de Ensino Riba de Ave Portugalija
4. Kayseri Teknik ve Endustri Meslek Lisesi Kayseri Turkija
5. Eastern Vocational Enterprises Limited Dublin Airija

I have found statistics that postman’s advice was wise